Planering

Att ta fram en plan, kräver en stor arbetsinsats. Många gånger är det arbetet med själva planen, som är det mest lärorika. Eva har hjälpt många företag med att ta fram planer på olika nivåer i företaget. Evas breda affärserfarenhet innebär att hon kan ställa de rätta frågorna och tillämpa rätt modell för din verksamhet.

Kontakta gärna Eva om du vill ha stöd och hjälp. Eva arbetar med affärsplanering, marknadsplaner, kommunikationsplaner, förändringsplaner eller krisplaner. Genom åren har kunskaperna om planering använts i många sammanhang. Exempel på uppdragsgivare är bemanningsföretaget Snille, SEKOs a-kassa, Kronfågel och Scandi Standard.

IMG_9343