Tjänster

Rådgivning

Vi jobbar som rådgivare inom ledarskap, kommunikation och marknadsföring. Vår roll är ofta att vara ett bollplank till dig och stötta våra uppdragsgivare genom olika processer.

Projektledning

En extern projektledare är ofta en effektiv resurs, som kan leda olika projekt konsekvent mot målet. Projektledarens roll är att leda mot målet, motivera och engagera projektmedlemmarna. Och att ifrågasätta om det finns andra vägar mot målet än de som var utstakade från början? Vi lovar att organisationen blir smidigare, effektivare och roligare med en erfaren projektledare.

Analys

En viktig framgångsfaktor är analysen. Innan vi bestämmer vad vi ska göra, är analysen A och O. Att analysera kan du göra på många olika sätt; alltifrån att göra en omvärldsanalys till kartläggning av olika åsikter.

Planering

”Vi har en plan Sickan” – klassisk citat från Jönsson-ligan. Oavsett verksamhet, behövs planering. Själva arbetet med att ta fram en plan är oftast det viktiga. Då får organisationen möjlighet att tillsammans diskutera och värdera olika handlingsalternativ, innan man beslutar sitt slutliga val.

Tveka inte att kontakta oss för affärsplanering, marknadsplanering, kommunikationsplanering eller krisplaner.