Kommunkationstest

Har du koll på din kommunikation?

Bli bättre på att nå fram med dina budskap

Vad kommer dina medarbetare ihåg från senaste mötet? Är du tydlig med vad du vill att mottagarna ska komma ihåg av dina budskap? Eller använder du samma presentation till alla, oavsett målgrupp?

Kommunikationstestet Bättre budskap ger dig svar på dina styrkor och vad du behöver tänka på för att bli ännu bättre på kommunikation. Genom att svara på frågor om kommunikativt beteende får du konkreta råd att jobba vidare med. Verktyget ger dig tre praktiska tips och en beskrivning av din kommunikationsstil. De praktiska tipsen ger vägledning om vad du bör tänka på när du kommunicerar. Det är vardagliga råd, som du kan börja jobba med direkt och kommer att underlätta för dig att nå ut med budskapen.

 

Svar på vilken stil du har

Testet identifierar även en persons kommunikationsstil som belyser hur en chefs
kommunikativa beteende påverkar hur medarbetarna tar emot och tar till sig kommunikation i sin yrkesroll.
Kommunikationsstilen delas upp i två delar; dels kommunikativ kompetens och dels affärsnytta.
Med kommunikativ kompetens menas hur pass väl budskapet når ut genom att skapa kännedom, attityd och beteende. Affärsnytta belyser hur konsekvent en person hanterar budskapen för att stötta verksamhetens mål.

Det är enkelt att göra testet

Testet görs på digitalt via logg in, klicka här. Du kan göra det i lugn och ro, när det passar dig. Ta god tid på dig och svara på frågorna hur du brukar göra. Inte hur du önskar att du skulle göra i den bästa av världar. Du får återkoppling skriftligt och personlig återkoppling, antingen vid ett möte eller via Skype. Återkopplingen innehåller konkreta tips om vad du ska tänka på för att vässa din kommunikation.

Vad tycker dina medarbetare?

Du kan även låta dina medarbetare bedöma din kommunikationsstil. Genom att medarbetarna svarar på frågor om hur de uppfattar din kommunikation och får du direkt feed back i form av en gap-analys.
Om du vill att dina medarbetare ska bedöma din kommunikationsstil, kan det användas som ett komplement till din egen skattning av din stil eller som ett separat verktyg. Välj själv vilket eller vilka sätt som passar dig bäst.

Vad mäter testet?

Testet mäter både hur bra du är på att kommunicera och din förmåga att tala om rätt saker. Det innebär att planera kommunikationen och motivera medarbetare att göra rätt saker på jobbet. På så sätt blir kommunikation ett verktyg för att skapa mål och mening och på sätt tydligare staka ut vägen till målen för verksamheten. Testet mäter kommunikativ kompetens i kombination med förmågan till affärsnytta.

Vad kostar testet?

Ett test kostar 1.950:- per person + moms. I priset ingår:
– resultatet redovisas som ett poängsystem uppdelat på kommunikativ kompetens och affärsnytta.
– den sammanlagda poängen placeras in i en överskådlig matris
– poängen grupperas i fyra grundläggande kommunikationsstilar
– skriftlig individuell återkoppling med konkreta tips om vad du bör tänka på för att kommunicera tydligare.
Vill du även låta medarbetarna bedöma chefens kommunikation, kostar det 950:- + moms per tillkommande test.

Vem vänder sig testet till?

Testet passar alla som vill utveckla sin kommunikation. Det är särskilt lämpligt för chefer, ledningsgrupper, projektledare och säljare som kommunicerar mycket i sin arbetssituation.

Mål med testet

Målet är att testet ska hjälpa till att skapa begriplig kommunikation som underlättar i det dagliga arbetet. Vi vill också inspirera chefer att skapa motivation med bra kommunikation, som engagerar. Vi är också helt övertygade om att planerad kommunikation leder till ett bättre resultat.

Faktablad

Här kan du ladda ned en detaljerad presentation om kommunikationstestet.

Presentation Kommunikationstestet Bättre budskap